Formlar:

  1. YÖK Yürütme Kurulu Kararı
  2. Ayrıntılı Bilgi
  3. Afiş

2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlamış olan ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da ‘Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri’ ve ‘Engelsiz Üniversite Program Nişanı’ olmak üzere 2 kategoride verilecektir.
Söz konusu kategoriler ile ilgili detaylı açıklamanın ve başvuru değerlendirme formlannın ise aşağıdaki şekli ile uygun olduğuna karar verildi.
ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜLLERİ
YÖK olarak Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim temalarıyla yaptığımız çalışmalara devam ediyoruz. Bu bağlamda ilk kez 2018 yılında başlatmış olduğumuz “Engelsiz Üniversite Ödülleri” üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerden gelen talepler doğrultusunda yoğun ilgi görmüş ve kapsamı genişletilmiştir.

Başvuru Tarihleri: 23 Aralık 2019 -31 Ocak  2020

Ödüllerimiz ;
Engelsiz Üniversite Bayrakları
Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)
Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)
Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ve Engel siz program Nişanı