• ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ HAKKINDA

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Yeni bir eğitim yaşantısı sizleri bekliyor. Sizleri 2009 yılında kurulan bir birim hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

VİZYON

Koordinatörlüğümüzün vizyonu ulaşılabilir engelsiz bir üniversite oluşturmaktır.

MİSYON

Birim ; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele de eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkanlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiştir ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmeyi misyon edinmiştir.

Sevgili Öğrencimiz,

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Yeni bir eğitim yaşantısı sizleri bekliyor. Sizleri 2009 yılında kurulan bir birim hakkında bilgilendirmek istiyorum.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince her üniversitede “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimi”ni kuracaktır (Yasal metinde özürlü ifadesi kullanıldığı için bu şekilde ifade edilmiştir). Dokuz Eylül Üniversitesi 18.03.2009 tarihi itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimini oluşturmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimini’nin amacı; üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, kampus ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele de eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkanlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiştir ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir.

Herhangi bir sağlık sorunu (gözle görülen veya görünmeyen) bir öğrencinin Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki akademik veya sosyal yaşantısını engelliyor ise o öğrenci “engelli”dir. Karşılaşabileceğimiz engel grupları şunlardır.

·        Görme Engelliler

·        Fiziksel Engelliler

·        Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

·        Öğrenme Güçlükleri

·        Psikiyatrik/Psikolojik Sorunlar

·        Konuşma ve Dil Sorunları

·        İşitme Engelliler ve Sağırlık

·        Travmatik Beyin Hasarları

·        Diğer Engel Grupları (kronik hastalıklar gibi)

Engelini, Engelli Öğrenciler  Birimi’ne bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek öğrencinin kararıdır. Engelli Öğrenciler Birimi tarafından ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek verilecektir.

Herkesi içine alacak şekilde kısıtlamasız bir üniversite yaratmak çevremizdeki her bireyin katılımını gerektirmektedir. Engelli Öğrenciler Birimi çalışmalarında engeli olsun ya da olmasın siz öğrencilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Öğrenim yaşantınızda başarılar dileğiyle.

Engelli öğrencilere verilen destekler

1.     Kampüs fiziksel alanlarının iyileştirilmesi çalışmaları

•          Binaların asansör, merdiven, rampa ve tuvaletlerinde iyileştirme çalışmaları

•          Yemekhanelere erişimin iyileştirilmesi

•          Dış mekanlarda kaldırım ve yol iyileştirme çalışmaları

•          Kültürel faaliyet alanlarının  erişilebilirliğini iyileştirme çalışmaları

2. Öğrenme kaynaklarının iyileştirilmesi çalışmaları

•          Öğretim üye ve yardımcılarının engelli öğrenciler ile ilgili bilgilendirilmesi

•          Kütüphanemize görme engelli bireylere uygun ekran okuyucu yazılımlı bilgisayarlar alınmıştır.

•          Braille alfabesi ile çıktı alan yazıcı alınmıştır.

•          Görme engelli öğrenciler için okuma kaynakları temini çalışmaları.(özel kütüphane ile işbirliği,

sesli materyal hazırlıkları)

3. Sınav olanaklarının iyileştirilmesi çalışmaları

•          Öğretim üye ve yardımcılarının engelli öğrenciler ile ilgili bilgilendirilmesi

•          Sınavlarda engelli öğrencilere özel ek süre tanınması

•          Bilgisayar tabanlı sınavlar ile ilgili hazırlık (ekran klavyesi)

4. Barınma olanaklarının iyileştirilmesi çalışmaları

•          Yurtlarda  engelli öğrencilere özel oda tasarımı

•          Yurt binalarına erişilebilirliği artırma (rampa yapımı, çevre düzeni)

5. Ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi çalışmaları

•          Yurt-kampüs arası ulaşım için çalışmalar

•          Belediye otobüs rotası için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile temas

•          Rektörlük araçlarından yararlanma çalışmaları

6. Psikolojik rehberlik danışmanlık

•          Gerekli durumlarda engelli öğrencilere psikolojik destek için ilgili şube ile görüşülmesi.

7. Üniversitenin tanıtımı çalışmaları

•          Üniversiteye yerleşim öncesi ve kayıt sırasında üniversitenin tanıtılması

Engelli personele yönelik çalışmalar

•          Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışan engelli personel veya personelin engelli yakınları ile   ilgili hizmetler için gereksinim belirleme çalışması

Engelli öğrencilere destek için programlar ve projeleri

•        Engelli öğrenci topluluğunun kurulması çalışmalarına destek

•        Tüm öğrencilere yönelik engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri

•        Birimin çalışmalarına engelli öğrencilerin katılımının sağlanması

DEÜ Engelli Öğrenciler Birimi’nin engelli öğrenciye destek prosedürü

•        Öğrencinin gönüllü başvurusu

•        Öğrenciye özel görüşme için zaman planlaması

•        Görüşmelerin birebir yapılması ve mahremiyetin korunması

•        Görüşme başlıklarının tarih ve sonuca göre kaydedilmesi

•        Çözüm için öğrenciye öneriler sunma veya gerekli görüşmelerin yapılarak bir sonraki görüşmede bilgi aktarımı

•        Öğrenci iletişim bilgilerinin kaydedilmesi

•        Bir sonraki görüşmenin zaman planlaması