Engelli bireylerin bağımsız yaşama kapasitelerinin artırılmasında yükseköğrenimde eğitim haklarından en üst düzeyde yararlanmaları esastır. Bu amaçla üniversitelerde oluşturulan engelli öğrenci birimleri de önemli görevlere sahiptir. İzmir’de bulunan üniversitelerin birbirleri ile dayanışması ve deneyimlerini birbirine aktarması elinizdeki bu etik rehberin oluşturulmasını sağlamıştır.

Engellilik Ve Etik