Çalıştay Sonuç Raporları

Engelsiz Üniversite Çalıştayı Sonuç Raporu

 Bu çalıştay “Üniversitelerde Engellilere Yönelik Ayrımcılığın Araştırılması veAyrımcılığa Karşı Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmalarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi” Projesi kapsamında düzenlenmiştir.

Proje Hakkında Detay Bilgi
   Ayrımcılık, bir grup insanın dil, din, cinsiyet ya da bedensel farklılıklarından dolayı diğer insanlarla eşit koşullar altında temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını engelleyen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlama olarak tanımlanmaktadır (BM, 2008). Günümüzde engellilerin, ayrımcılık riskiyle karşılaşan en önemli toplumsal gruplar arasında olduğu kabul edilerek, engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi hedefi, gerek kuramsal, gerekse uluslararası ve ulusal kurumlar düzeyinde öncelikli sosyal politika hedeflerinden biri haline gelmiştir.

Türkiye de de engellilerin toplumsal yasama katılımını sağlamak için iyileştirme çalışmaları olmakla birlikte, ayrımcı tutumları değiştirmek amacıyla çalışmalar yapılması önerilmektedir. Bu çalışmalar; a-eğitim kurumlarındaki personeli, engelli olmayan çocukları ve ailelerini engel grupları hakkında bilgilendirmek, engelli çocuklar ve aileleriyle etkileşim fırsatlarını arttırmak, b- etkinliklerin işverenler ve çalışanlar ile de yürütülmesi, c-uzman denetiminde hazırlanan programlar ile medya aracılığıyla halkı bilgilendirmek olarak belirtilmektedir. Amacı; 1- Engelli öğrencilerin, ayrımcılık algılarının ve deneyimlerinin, bilgi düzeylerinin, bireysel düzeyde kullandıkları ayrımcılıkla mücadele yöntemlerinin belirlenmesidir. 2-Engelli olmayan öğrencilerin, öğretim elemanlarının, personelin engellilere yönelik tutumları ve engelli öğrencilerin karşılaştığı ayrımcılığa ilişkin algıları ve gözlemleri, bilgi düzeyleri araştırılacaktır. 3- Ayrımcılığa karsı kurum kültürü oluşturma çalışmalarının etkisi incelenecektir.