Sevgili öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere COVİD- 19 küresel salgını nedeni ile yükseköğretim kurumlarındaki öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim metoduyla yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda üniversitelerimiz de gerekli çalışmalarını tamamlayarak, kendi sistemlerini hayata geçirmişti. Ancak ikametgah ettikleri şehirlere dönen öğrencilerin internet erişimi ve bilgisayar temini gibi konularda yaşadıkları sorunları göz önüne alan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), talep halinde öğrencilere ‘kayıt dondurma’ hakkının verileceğine ilişkin bir karar aldı. Aşağıda üç madde halinde sıralanan bu kararı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. İlerleyen süreçte detaylı bilgi paylaşılacaktır. Sağlıcakla kalın

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yüksekçğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;
a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,
b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,
c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının eski suresi ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının ‘‘denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla’’ dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânlarından da yararlanabileceğine

3. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir