Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi” ulaşım sektörünün temsilcilerini Ankara’da düzenlenen çalıştayda bir araya getirdi. Hareket kısıtlılığı yaşayan tüm yolcuların ulaşım hizmetlerinden daha fazla faydalanmalarını amaçlayan proje, ulaşım araçlarını her bireyin rahatça kullanabilmesini sağlamak için ülkedeki tüm ulaşım yollarını ve toplu taşımacılığı kapsayan bir strateji ve eylem planı ortaya koymayı hedefliyor.

            Çalıştaya ev sahipliği yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Projemiz, hareket kısıtlılığı olan bireylerin hayatın içine daha çok katılımını ve ulaşım araçlarını her birey gibi rahatça kullanabilmelerini sağlamayı amaçlayan Türkiye’nin en kapsamlı erişilebilirlik projesidir.

            Hepinizin bildiği gibi Bakanlık olarak öncelikli misyonumuz tüm vatandaşlarımızın hizmetlerimizden eşit olarak yararlanma hakkını teslim etmektir. Evrensel erişilebilirlik standartlarına odaklanan ‘herkes için tasarım herkes için eşit hizmet’ prensibi ile hareket eden projemiz sayesinde hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımız hayatın her alanında daha aktif ve görünür olacaklar. Bakanlıklar, belediyeler, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetimler ve sivil toplum çalışanları, çalıştay boyunca erişilebilir yolcu taşıma hizmetleri için projeler, eylem planları ve stratejileri değerlendirecekler” ifadelerini kullandı. 

            Hareket kısıtlılığı olan bireylerin hayatın içine daha çok katılımını ve ulaşım araçlarını her birey gibi rahatça kullanabilmelerini sağlamayı amaçlayan proje, Türkiye’nin en kapsamlı erişilebilirlik projesi olma özelliği taşıyor. Proje kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yanı sıra kamu, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite temsilcilerinden oluşan çalışma grubu sadece proje süresince değil sürekli görev yapacak.

Aynı zamanda “Karayolu”, “Demiryolu”, “Denizyolu” ve “Havayolu”ndan oluşan 4 ana unsurun yanı sıra taşımacılığın bağlantıları ve yeni teknolojilerin kullanımını içeren bir de “Entegre” olmak üzere 5 adet alt çalışma grubu da teknik destek vermeye devam edecek.
Kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademi ve belediyelerden temsilcilerin yer aldığı çalışma gruplarında 93 kişi görev yapıyor. Taşımacılık sektörünün tüm aktörlerini temsil eden üyelerden oluşan çalışma grupları proje sonunda ortaya konacak strateji ve eylem planında önemli görevler üstlenecek.

Bir Cevap Yazın