Yayınlanma Tarihi:

2022 Yılı Etkinliklerimiz

21 Mart 2022 Dünya Down Sendromlular Günü

“FARKLILIKLARLA GÜZELİZ”


2 Nisan 2022 Dünya Otizm Günü

“MOZAİKTEN MAVİLİĞE YOLCULUK”


10-16 Mayıs 2022 Engelliler Haftası

“HER İNSAN, DÜNYAYA BİR ARMAĞAN”


3 Aralık 2022 Dünya Engelliler Günü 

“BİLİM, SANAT ve SPORUN IŞIĞINDA ENGELSİZ YAŞAMLAR”


 

 

Yayınlanma Tarihi:

2020 Yılı Etkinliklerimiz

10-16 Mayıs 2020 Engelliler Haftası


 

23 Eylül 2020 Dünya İşaret Dilleri Günü

 


11 Kasım 2020 Engelsiz Renkler Sergisi


3 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü

Yayınlanma Tarihi:

2021 Yılı Etkinliklerimiz

7-14 Ocak 2021 Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası


3 Mart 2021 Dünya Kulak ve İşitme Günü


21 Mart 2021 Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü


2 Nisan 2021 Dünya Otizm Farkındalık Günü

(Engelleri Sanatla Aşıyoruz)


10-16 Mayıs 2021 Engelliler Haftası


3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü

(ArtıBiz Kafe’nin Açılışı)

 

 

Yayınlanma Tarihi:

2019 Yılı Etkinlikleri

 • 21 Mart 2019 “DünyaDown Sendromlu Farkındalık Günü” Yürüyüşü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 2 Nisan 2019 “Dünya Otizm Farkındalık Günü”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 26 Mart 2019 “Bizde Varız” Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “Uçurtmam Kanatlarım”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası, Engelsiz Gençlik Şöleni”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Mayıs 2019 “Adım Adım Zirveye” Söyleşi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Aralık 2019 “Engelli Hakları” Sempozyumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Aralık 2019  “Engelleri Mutfakta Aşıyoruz”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi:

Dil ve Konuşma Yetersizliği

Betimleme:

DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN UYGUN DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

 

 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERLE İLETİŞİM KURARKEN SABIRLIOLUNUZ VE DİKKATİNİZİ KİŞİNİN KONUŞMASINA YOĞUNLAŞTIRINIZ.
 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN BİR KİŞİYLE ETKİLEŞİM KURARKEN KİŞİNİNKENDİSİNİ İFADE ETMESİNE YÖNELİK CESARETLENDİRİCİ VE TEŞVİK EDİCİDAVRANIŞLARDA BULUNMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ.
 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN KİŞİLER KONUŞMA SESLERİNİ ÜRETMEDE VEYASÖZCÜKLERİ TAM OLARAK TELAFFUZ ETMEDE SORUN YAŞAYABİLMEKTEDİR. BU GİBİDURUMLARDA KİŞİ SİZDEN YARDIM İSTEMEDİKÇE YARDIMCI OLMAYINIZ. SES YA DATELAFFUZ HATALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞMAYINIZ.
 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN KİŞİLERİN KONUŞMALARINI BÖLMEYİNİZ, KİŞİYİKONUŞMAYI TAMAMLAMASI İÇİN ACELE ETTİRMEYİNİZ, ONUN YERİNE CÜMLELERİNİ SİZBİTİRMEYİNİZ.
 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN KİŞİYİ DİNLERKEN ONU ETKİN BİR ŞEKİLDEDİNLEDİĞİNİZİ BELLİ ETMEK ADINA JEST VE MİMİKLERİNİZİ KULLANINIZ. BU AMAÇLAONA GÜLÜMSEYEBİLİR VE BAŞINIZI SALLAYABİLİRSİNİZ. BUNUNLA BİRLİKTE KİŞİNİNKONUŞTUĞU KONU İLE İLGİLİ “EVET/HAYIR” GİBİ KISA CEVAPLAR VERMEYİ GEREKTİRENTÜRDE SORULAR SORUNUZ.
 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN KİŞİ İLE İLETİŞİMİN SAĞLANMASI ADINAKONUŞMANIN ANLAŞILMADIĞI DURUMLARDA VARSAYIMLAR YAPMAYINIZ.ANLAMADIĞINIZ KISIMLARI KİŞİNİN TEKRAR ETMESİNİ İSTEYİNİZ. BUNA RAĞMEN YİNEANLAMADIĞINIZDA ALTERNATİF BİR İLETİŞİM YOLU OLARAK KİŞİNİN YAZARAK İFADEETMESİNİ RİCA EDEBİLİRSİNİZ.
 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN KİŞİYE SORMADAN BİR GRUP VEYA TOPLULUKÖNÜNDE KONUŞMA YAPMASINI İSTEMEYİNİZ.
 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN KİŞİNİN YANINDA YARDIMCI BİR BİREY VARSA,KİŞİNİN YARDIMCISI İLE DEĞİL KENDİSİNE YÖNELİK KONUŞUNUZ.
 • DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN KİŞİ İLE İLETİŞİM KURARKEN SESSİZ ORTAMLARITERCİH EDİNİZ.

 

 

Yayınlanma Tarihi:

Görme Engelliler Günü 11 Mayıs

                                                                                                       

BETİMLEME:                                                         

G Ö R M E             Y E T E R S İ Z L İ Ğ İ              O L A N

B İ R E Y L E R  İ Ç İ N   U Y G U N            D A V R A N I Ş

B İ Ç İ M L E R İ

 

 • G ÖRME YE T E RSİZLİĞ İ OLAN BİR KİŞİ İLE İLE T İŞİM KU RMADAN ÖN C E KE N DİN İZİ T AN IT IN IZ V E ZORLAN DIĞ IN I DÜ ŞÜ N DÜ Ğ Ü N Ü Z BİR DU RU M

V ARSA YARDIM İST E YİP İST E ME DİĞ İN İ SORU N U Z.

 

 • G ÖRME YE T E RSİZLİĞ İ OLAN BİRE YLE R İLK KE Z BU LU N DU KLARI BİN A V B YE RLE RDE G İT ME K İST E DİKLE Rİ YE Rİ BU LMAK İÇ İN YARDIMIN IZA

İH T İYAÇ DU YABİLİR. BÖYLE DU RU MLARDA T ALE P E DE RLE RSE BU BİRE YLE RE G İT ME K İST E DİĞ İ YE RE KADAR E ŞLİK E DİN İZ.

 

 • G ÖRME YE T E RSİZLİĞ İ OLAN BİR KİŞİ İLE YÜ RÜ RKE N T ALE P E DE RSE KE N DİSİN İN , SİZİN KOLU N U ZU YA DA DİRSE Ğ İN İZİ T U T MASIN A İZİN

V E RİN İZ. BU SÜ RE Ç T E KİŞİYE ÖN Ü N E Ç IKAN E N G E LLE RLE ( ME RDİV E N , KAPI V B. ) İLG İLİ BİLG İ V E RİN İZ V E ON DAN YARIM ADIM İLE RDE

YÜ RÜ YÜ N Ü Z.

 

 • G ÖRME YE T E RSİZLİĞ İ OLAN BİRE Y SİZDE N H E RH AN G İ BİR YE RİN KON U MU H AKKIN DA BİLG İ ALMAK İST E RSE , YÖN BİLG İSİ V E RİRKE N

AÇ IK V E N E T OLU N U Z. “ ORADA” , “ İLE RİDE ” G İBİ G ÖRME YE BAĞ LI

OLARAK ALG ILAN ABİLE C E K İFADE LE Rİ KU LLAN MAKT AN KAÇ IN ARAK, SAĞ V E SOL G İBİ N E T KAV RAMLARI KAV RAMLARIN I KU LLAN IN IZ.

 

 • G ÖRME YE T E RSİZLİĞ İ OLAN BİRE YLE R YE RLE RİN E OT U RU RKE N

İH T İYAÇ DU YMALARI H ALİN DE OT U RAC AĞ I YE Rİ E LİYLE ALG ILAMASIN I SAĞ LAYIN IZ V E /V E YA SAN DALYE N İN YASLAN AC AK KISMIN I T U T MASIN I SAĞ LAYIN IZ.

 

 • G ÖRME YE T E RSİZLİĞ İ OLAN BİRE YLE RLE KON U ŞU RKE N N ORMAL BİR SE S T ON U YLA KON U ŞU N U Z. YÜ KSE K SE S T ON U YLA KON U ŞMAKT AN

KAÇ IN IN IZ.

 

 • BAZI G ÖRME YE T E RSİZLİĞ İ OLAN BİRE YLE R G ÖRME KALIN T ISIN DAN FAYDALAN ABİLME KT E DİR. BU N E DE N LE BİRLİKT E BU LU N DU Ğ U N U Z

ORT AMDA N E T Ü R IŞIKT A RAH AT E T T İKLE Rİ BE LİRLE N E RE K BU T Ü R IŞIK KE N DİLE RİN E SAĞ LAN MALIDIR.